img

Kaj vam nudimo?

Ponujamo vam rešitve s področja opravljanja dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa in uporabe nevarnih kemikalij.

 

 • Izpeljemo celoten postopek za pridobivanje dovoljenja za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami na Uradu za kemikalije.
 • Izdelujemo in revidiramo varnostne liste v skladu z Uredbo REACH in GHS ter jih prijavimo na Uradu za kemikalije.
  Izdelujemo etikete v slovenskem jeziku v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Uradu za kemikalije sporočamo letne količine nevarnih kemikalij.
 • Izdelujemo navodila za varno delo z nevarnimi kemikalijami.
  Izvajamo izobraževanja vaših zaposlenih s področja nevarnih kemikalij, v skladu z Zakonom o kemikalijah.
 • Svetujemo pri skladiščenju kemikalij.
 • Podjetja zastopamo v primeru inšpekcijskega pregleda.
 • Podjetje zastopamo v upravnih zadevah v postopkih pri Uradu za kemikalije.


Kdo potrebuje svetovalca za kemikalije?

kemijski pribor
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami morajo določiti enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske ali farmacevtske smeri in z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo ter promet s kemikalijami. Promet nevarnih kemikalij pomeni uvoz, prodajo in vsako prepustitev tretji osebi.