Merilniki prahu

Merilniki plinov in emisij Sick

Podjetje Sick je bilo osnovano leta 1946 in je globalno prisotno na tržišču s skoraj 50-timi podružnicami, udeleženci in številnimi drugimi agencijami. SICK ima trenutno zaposlenih več kot 5.800 oseb po svetu.

SICK je eden izmed svetovno vodilnih proizvajalcev senzorjev, rešitev na področju senzorske tehnike za industrijske aplikacije, avtomatizacije in avtomatske tehnike. SICK-ovi senzorji in uporabne rešitve v industriji ustvarjajo osnovo za zanesljivo in učinkovito kontrolo procesov za varovanje ljudi pred nesrečami in pred okoljsko škodo.

SICK je uredil nov standard na področju opravljanja meritev prahu: trajni in nizko-vzdrževalni sistemi za detekcijo in monitoring koncentracij prahu.

Produkti:

 • Fotoelektrični senzorji
 • Drajverji
 • Magnetni cilindrični senzorji
 • Enkoderji
 • Opto-električne zaščitne naprave
 • Varnostna stikala
 • Varnostne in kontrolne rešitve
 • Detekcijske rešitve
 • Daljinski senzorji
 • Sistemske rešitve

 

spletna stran proizvajalca

Prenosni merilniki emisij prahu Paul Gothe

Začetki nemškega podjetja Paul Gothe segajo v leto 1924. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju vzorčenja emisij in specializiranim proizvodnjim programom oskrbujejo tako vladne ustanove, okoljske urade in inštitute po celem svetu.
Statox 505 SIL 2 compliant je sistem detekcije plinov skladen s standardom SIL 2. Predstavlja inteligenten senzor plinov: AsH3, Cl2, ClO2, CO, COCl2, H2, H2S, HCl, HCN, HF, N2H4, NH3, NO2, O2, O3, PH3 in SO2.
Po standardu DIN EN 61508 in DIN EN 50402 omogoča izračun verjetnosti napake na zahtevo. Statox 505 je skladen z zahtevami varnostne integrirane stopnje SIL 2.

Produkti:

 • Vzorčenje emisij
 • Merjenje hitrosti
 • Pirometer

 

spletna stran proizvajalca

Merilniki prahu, hrupa, osvetljenosti in vibracij na delovnem mestu Casella

Cenjeno vodilno podjetje, ki je predan razvoju, proizvodnji in oskrbi za zdravo delovno okolje, higieno v delovnem prostoru in instrumente za monitoring okolja. Merilniki Caselle zagotovijo servis po celotnem svetu.

Casella CEL
Oddelek CEL se ponaša z različno opreme za opravljanje meritev v delovnem okolju, na primer merilnike prahu, osebne zračne črpalke, digitalne merilnike stopnje zvoke, dozimetre hrupa in kolorimetrične cevke.

Casella Monitor
Oddelek Monitor proizvaja visoko kvalitetne analizatorje plina (NOx, SOx, CO) v naravnem okolju, dežimetre, meritvene sisteme za stopnjo onesnaženja in avtomatične vremenske postaje.

Produkti:
Opravljanje meritev na delovnem mestu

 • Dozimeter hrupa
 • Merjenje vibracij
 • Vzorčenje zraka
 • Monitoring plina

Podnebje

 • Ročni instrumenti
 • Električni senzorji in sistemi
 • Hidrologija in padavine

Naravno okolje

 • Hrup
 • Monitoring kvalitete zraka

 

spletna stran proizvajalca

Prenosni in stacionarni laserski merilniki prahu Contec

Contec je italijanski dobavitelj laserskih merilnih sistemov prahu, za merjenje imisij prahu. Primeren je za finih delcev prahu.

Produkti:

 • Merilni sistemi finega prahu
 • Prenosna monitoring enota finega prahu
 • Dolgotrajen merilni sistem plin

 

spletna stran proizvajalca

Filtri, ohišja filtrov in različni filterni materiali Classic Filters

Izdelava filtrov po meri za najrazličnejše potrebe strank. Classic Filters je priznano podejtje, ki izdeluje ohišja filtrov, popolne sisteme filtrov in filtre za posebne potrebe.

Produkti:

 • Ohišja filtrov iz nerjavečega jekla
 • Ohišja za membranske PTFE filtre
 • Najrazličnejši filtri
 • In-line filtri in adsorberji
 • Priprava komprimiranega zraka
 • Filtri s plastičnim ohišjem

 

spletna stran proizvajalca