Analizatorji plinov

Analizatorji bioplina Geotech

geotechGeotech je na trgu vodilni proizvajalec in dobavitelj prenosnih in fiksnih plini, ki izhajajo na odlagališčih odpadkov in analizatorjev bioloških plinov. Analizator plina je le del celotnega spektra opreme za meritve v okolju, vključno s QED AP črpalkami za odstranjevanje produktov in kontrolo ravni. Po svetu postajajo analizatorji plina Geotech vse pomembnejši predvsem zaradi vse večje osredotočenosti na obnovljive vire energije na področju plina v anaerobnih presnovnih procesih in odlagališči plini.

 

Produkti:

 • Bioplini na odlagališčih
 • Ogljikov dioksid
 • Medicinski plin
 • Remediacija pokrajine
 • Rudniški metan

 

spletna stran proizvajalca

Merilniki plinov in emisij ABB

abbABB je globalno vodilno podjetje na področju energije in avtomatske tehnologije, ki omogoča, predvsem strankam s področja industrije, izboljševanje njihovega delovanja pri zmanjševanju vplivov na okolje.
Trajnost je integralna na vseh aspektih njihovega poslovanja. Prizadevajo si k ravnovesju ekonomije, okoljevarstva in družbenih objektiv, ki jih integrirajo v dnevne poslovne odločitve. Zastopstva po svetu in razvoj edinstvenih tehnologij je prav tako odločilno za čim manjši vpliv na okolje.

Produkti:

 • Izdelki in sistemi kontrole
 • Drajverji
 • Visoko napetostni produkti in sistemi
 • Merilniki
 • Produkti in sistemi nizke električne napetosti
 • Izdelki srednje električne napetostnega
 • Motorji in generatorji
 • Električna energija
 • Robotika

 

spletna stran proizvajalca

Merilniki plinov in emisij Sick

Podjetje Sick je bilo osnovano leta 1946 in je globalno prisotno na tržišču s skoraj 50-timi podružnicami, udeleženci in številnimi drugimi agencijami. SICK ima trenutno zaposlenih več kot 5.800 oseb po svetu.

SICK je eden izmed svetovno vodilnih proizvajalcev senzorjev, rešitev na področju senzorske tehnike za industrijske aplikacije, avtomatizacije in avtomatske tehnike. SICK-ovi senzorji in uporabne rešitve v industriji ustvarjajo osnovo za zanesljivo in učinkovito kontrolo procesov za varovanje ljudi pred nesrečami in pred okoljsko škodo.

SICK je uredil nov standard na področju opravljanja meritev prahu: trajni in nizko-vzdrževalni sistemi za detekcijo in monitoring koncentracij prahu.

Produkti:

 • Fotoelektrični senzorji
 • Drajverji
 • Magnetni cilindrični senzorji
 • Enkoderji
 • Opto-električne zaščitne naprave
 • Varnostna stikala
 • Varnostne in kontrolne rešitve
 • Detekcijske rešitve
 • Daljinski senzorji
 • Sistemske rešitve

 

spletna stran proizvajalca

Analizatorji plinov Signal Group

Signal Group je eden izmed vodilni proizvajalec sistemov za analizo plina in dodatkov za opravljanje meritev emisij v zraku v Veliki Britaniji. Signal Group izdeluje, proizvaja in svetuje o najrazličnejši opremi za merjenje emisij. Produkti vključujejo fiksne in prenosljive CEMS, sisteme za spremljanje kvalitete zraka in samogibne izpušne sisteme za emisije.
Signal Group ponuja celoten komplet rešitev za projektni management in servis.
Enota, ki je locirana blizu Londona se ukvarja predvsem z avtomobilskimi izpušnimi plini, emisijami, ki nastajajo pri izgorevanju in meritvami VOC, medtem ko ima podružnica v bližini Oxforda dolgoletne izkušnje na področju spremljanja in opravljanja meritev kvalitete zraka v prostorih in emisij, ki nastajajo v plinskih turbinah.

Produkti:

 • FID
 • Kemiluminiscenca
 • IR
 • Paramagnetic
 • UV Absorpcija
 • UV Flurescenca

 

spletna stran proizvajalca

Specialni analizatorji plinov Witt

WITT se osredotoča na kvaliteto, varnost in zavezanost do strank. Na svetovni ravni. Witt ponuja visoko kvalitetne kontrolorje plina in opremo za zavarovanje pred plini v več kot 60 različnih držav po svetu.
WITTovi proizvodi so osnovani na visoki natančnosti, zanesljivosti in uporabnosti: na področju prehrambne industrije, pijač in industrije jekla, avtomobilskega inženiringa, letalskih konstrukcij, konstrukcij strojev, izdelave stekla in laserske tehnologije in veliko drugih industrijskih sektorjev.
Ravnanje s plini vključuje visoko tveganje za življenje. Menimo, da se lahko 100% zanesete na opremo Witt.

Produkti:

 • Mešalniki plina/merilni sistemi za pline
 • Analizatorji plina
 • Sistem detekcije izpuščanja
 • Proti-eksplozivne bariere
 • Varovalni ventili
 • Regulatorji tlaka
 • Merilniki vlage
 • Monitoring zraka v prostorih

 

spletna stran proizvajalca

Fotoionizacijski detektorji Ion Science

Ion Science je podjetje v Cambridgeu, ki že od leta 1989 proizvaja številne tehnološko napredne detektorje plina, detektorje izpustov plina in merilnike živega srebra, ki jih distribuira po svetu. Instrumenti zaznavanja plina se uporabljajo predvsem na sledečih področjih: varovanje okolja, petrokemiji, kemiji, kvaliteti zraka v zaprtih, odprtih prostorih in podobno. Raziskave in razvoj so srce podjetja in predstavljajo temelj za napredek na področju senzorske tehnologije.
Ion Science ima certifikat ISO9001:2008 in aktivno deluje na izboljšavah procesa izdelave produktov po zahtevah strank. Njihova vizija je postati vodilni na področju senzorske tehnologije plinov skozi nenehno investiranje v raziskave in razvoj.

Produkti:

 • Selektiven monitoring benzena
 • Detektorji uhajanja plina
 • Monitoring plina v tleh
 • Merilniki
 • Monitoring pretoka vodika
 • Detektorji hlapov živega srebra
 • PID/VOC detektorji plina
 • Detektorji izpustov plina SF6

 

spletna stran proizvajalca

Industrijski merilniki plinov Computer Monitors

Podjetje Compur Monitors GmbH & Co KG je bilo ustanovljeno leta 1994 po tradiciji fundacije Friedricha Deckelsa iz leta 1898. V preteklih desetletjih je Compur postal vodilni proizvajalec stacionarnih in prenosnih detektorjev plina. Tehnologija je osnovana na uporabi elektrokemičnih, katalitičnih in PID senzorjih. Ti detektorji za toksične in gorljivi pline so narejeni za operacijo v ostrem okolju kemičnih in petrokemičnih tovarniška.
Detektorji plina so zasnovani na osnovi tehnologije mikroprocesorjev in so zelo preprosti za uporabo. Vizija Compur Monitors je visoka končna kvaliteta proizvodov.

Produkti:

 • Fiksni sistemi detekcije plina
 • Prenosni instrumenti
 • Nezvezne metode
 • Pretočni sistemi detekcije plina
 • Ohišja detektorjev plina

 

spletna stran proizvajalca

Optični merilniki različnih plinov v industrijskih procesih Leopold Siegrist

Nemško podjetje Leopold Siegrist se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo detektorjev plina in opozorilnih sistemov za plin z namenom procesnega kontroliranja okolja.
Osnovni proizvodni program obsega detektorje plina, monitoring plina, infrardeče spektrofotometre in merilnike različnih vrst plinov.

Produkti:

 • Varovanje okolja: emisije in imisije
 • Detektorji plina
 • Varovanje pred eksplozijami
 • Nadzor, varnost in zdravje

 

spletna stran proizvajalca

Plamenski ionizacijski merilniki ogljikovodikov JUM Engineering

JUM Engineering je podjetje ustanovljeno leta 2005, ki se je specializiralo na področju servisa, popravil in vzdrževanja merilnih in testnih instrumentov. Cilj podjetja je zagotavljati visoko kvaliteto servisnih storitev v najkrajšem možnem času.
Ponujajo laboratorij za kalibracijo in ustrezno širino kalibracije instrumentov.

Produkti:

 • Osciloskop
 • Spektralni analizator
 • Funkcijski generator
 • Oskrba z energijo
 • Digitalni multimeter
 • Komponente in testerji varnosti

 

spletna stran proizvajalca

Prenosni merilniki emisij prahu Paul Gothe

Začetki nemškega podjetja Paul Gothe segajo v leto 1924. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju vzorčenja emisij in specializiranim proizvodnjim programom oskrbujejo tako vladne ustanove, okoljske urade in inštitute po celem svetu.
Statox 505 SIL 2 compliant je sistem detekcije plinov skladen s standardom SIL 2. Predstavlja inteligenten senzor plinov: AsH3, Cl2, ClO2, CO, COCl2, H2, H2S, HCl, HCN, HF, N2H4, NH3, NO2, O2, O3, PH3 in SO2.
Po standardu DIN EN 61508 in DIN EN 50402 omogoča izračun verjetnosti napake na zahtevo. Statox 505 je skladen z zahtevami varnostne integrirane stopnje SIL 2.

Produkti:

 • Vzorčenje emisij
 • Merjenje hitrosti
 • Pirometer

 

spletna stran proizvajalca

Filtri, ohišja filtrov in različni filterni materiali Classic Filters

Izdelava filtrov po meri za najrazličnejše potrebe strank. Classic Filters je priznano podejtje, ki izdeluje ohišja filtrov, popolne sisteme filtrov in filtre za posebne potrebe.

Produkti:

 • Ohišja filtrov iz nerjavečega jekla
 • Ohišja za membranske PTFE filtre
 • Najrazličnejši filtri
 • In-line filtri in adsorberji
 • Priprava komprimiranega zraka
 • Filtri s plastičnim ohišjem

 

spletna stran proizvajalca

Merilniki prahu, hrupa, osvetljenosti in vibracij na delovnem mestu Casella

Cenjeno vodilno podjetje, ki je predan razvoju, proizvodnji in oskrbi za zdravo delovno okolje, higieno v delovnem prostoru in instrumente za monitoring okolja. Merilniki Caselle zagotovijo servis po celotnem svetu.

Casella CEL
Oddelek CEL se ponaša z različno opreme za opravljanje meritev v delovnem okolju, na primer merilnike prahu, osebne zračne črpalke, digitalne merilnike stopnje zvoke, dozimetre hrupa in kolorimetrične cevke.

Casella Monitor
Oddelek Monitor proizvaja visoko kvalitetne analizatorje plina (NOx, SOx, CO) v naravnem okolju, dežimetre, meritvene sisteme za stopnjo onesnaženja in avtomatične vremenske postaje.

Produkti:
Opravljanje meritev na delovnem mestu

 • Dozimeter hrupa
 • Merjenje vibracij
 • Vzorčenje zraka
 • Monitoring plina

Podnebje

 • Ročni instrumenti
 • Električni senzorji in sistemi
 • Hidrologija in padavine

Naravno okolje

 • Hrup
 • Monitoring kvalitete zraka

 

spletna stran proizvajalca