img

Kalibracija ali umerjanje je skupek operacij, ki v določenih pogojih postavljajo razmerje med vrednostmi,ki jih kaže merilo ali merilni sistem, ali vrednostmi, ki jih predstavlja materializirana mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni.

 

Zakaj je pomembna kalibracija?

  • Za nadzor merilne opreme.
  • S kalibracijo dokažemo, da instrument ustrezno deluje.
  • Kalibracija meril je pomemben dejavnik zagotavljanja kakovosti.
  • Z redno kalibracijo merilne opreme se zagotavlja sledljivost meritev. Sledljivost pa je pomemben parameter pri zagotavljanju kakovosti.
  • Omogoča nadzor nad napakami merilne opreme.

Zakaj izbrati Echo labaratorij za kalibracije?

645a693d-b7f8-4121-a8e3-c6608f0799e3

  • Smo akreditiran labaratorij za merjenje pretoka plinov (SIST EN ISO/IEC 17025:2005).
  • Kalibracije merilnikov pretoka plinov izvajamo na terenu in v laboratoriju.
  • Kalibracije izvedemo z zrakom ali različnimi plini glede na vaše želje.
  • Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje.
  • Hiter odzivni čas, svetovanje in podpora.

*Kalibracija se izvaja v enoti v okviru sistema vodenja kakovosti LOTRIČ Meroslovje d.o.o., QSlab ECHO, Stari trg 37, 3210 Slovenske Konjice